Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ANIOŁ biżuteria artystyczna (zwanego dalej: SKLEPEM)

I DEFINICJE
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin SKLEPU.

Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia, z którą zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – oznacza Jacka Krzeszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą Męska Rzecz Jacek Krzeszewski z siedzibą w Głownie, będącą jedynym właścicielem SKLEPU.

Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem SKLEPU.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, miedzy Klientem a Sprzedawcą.

Zamówienie – – oznacza oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży towaru na odległość, ze specyfikacją dotyczącą ilości i rodzaju Towaru.

Zamówienie indywidualne – – oznacza zamówienie, które realizowane jest przez Sprzedawcę według specyfikacji podanej przez danego Klienta.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego ANIOŁ biżuteria artystyczna prowadzonego pod adresem www.angelkrzeszewski.com Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.

Właścicielem sklepu jest firma: Męska Rzecz Jacek Krzeszewski ul. Żwirki 8, 95-015 Głowno, NIP 733-100-72-93, Regon 471471890 jacek@angelkrzeszewski.com

Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sprzedawcę w chwili składania Zamówienia.

Wszystkie produkty oferowane w SKLEPIE są dostarczane bez wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Sprzedawca odpowiada za jakość Towarów i ich zgodność z opisem i zdjęciem.

Sklep internetowy ANIOŁ biżuteria artystyczna prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

III ZAMÓWIENIA

Złożenie zamówienia w SKLEPIE jest jednoznaczne z akceptacją przez kupującego treści Regulaminu SKLEPU i zawartych w nim postanowień. Klient składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu SKLEPU i akceptuje jego postanowienia.

W przypadku niedotrzymania przez Klienta postanowień Regulaminu,  SKLEP jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

Aby dokonać zamówienia Klienta powinien wypełnić formularz zamówienia na stronie sklepu podając wymagane dane.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.aniojacek.pl. Zaraz po złożeniu zamówienia Klient otrzyma drogą mailową wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

Na życzenie klienta do zamówienia wystawiana jest faktura VAT, którą należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest dokonanie wpłaty w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia lub potwierdzenia wykonania zamówionego przedmiotu przez Sprzedawcę.

III PŁATNOŚCI

Preferowaną formą płatności jest przedpłata przelewem bankowym na konto:
Męska Rzecz Jacek Krzeszewski

ul.Żwirki 8

95-015 Głowno

Mbank  57 1140 2004 0000 3402 8000 8459

Druga dopuszczalna forma płatności to opłata poprzez system PayPal (jacek493@onet.eu)

Możliwa jest również płatność gotówką w przypadku osobistego odbioru zamówionego towaru.

IV WARUNKI DOSTAWY

Zakupiony towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej działającej na terenie Polski. Koszty dostawy zawierają w sobie koszt dostawy zgodny z cennikiem kuriera oraz koszt pakowania produktu. Koszt przesyłki widoczny jest w momencie złożenia zamówienia.

Przesyłka pocztowa polecona na terenie Polski :         18zł
Przesyłka kurierska na terenie Polski:                            18zł

Przesyłka pocztowa polecona zagraniczna 20zł

Zamówienia realizowane są do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.

V RĘKOJMIA i GWARANCJA

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią Kodeksu cywilnego.

Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji.

Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta na następujących zasadach:

Na zakupioną biżuterię Sprzedawca udziela 2-letniej gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia, uszkodzeń mechanicznych i chemicznych wynikających z nieprawidłowego użytkowania.

Sprzedający nie udziela gwarancji na tzw. powłoki ścieralne: produkty oksydowane lub produkty złocone. Trwałość oksydy lub złocenia zależy od indywidualnego użytkowania.

VI ZWROTY I REKLAMACJE

Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrotowi nie podlega Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zwracany w powyższym trybie produkt zostanie przyjęty przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany z kompletną jego zawartością (produkt, metka, rachunek, itp.), oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania, przeróbek itp. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać numer rachunku, na jaki ma nastąpić zwrot zapłaty. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru wraz z przesyłką. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszty przesyłki zwracanego lub wymienianego towaru pokrywa Klient.

W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w drogą mailową lub telefoniczną.

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie skontaktować się mailowo pod adresem jacek@angelkrzeszewski.com informując o rodzaju wady lub uszkodzenia. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych. Towar uszkodzony należy odesłać na adres sklepu (Jacek Krzeszewski ul.Żwirki 8, 95-015 Głowno.Reklamowany towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Sklep zwróci Klientowi koszty wysyłki Reklamacji. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta .

W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór ze Sprzedawcą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

VII ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE

W przypadku wykonywania przedmiotów na specjalne, indywidualne zamówienie Sprzedawca ma prawo do pobrania od Klienta uzgodnionej wpłaty na poczet realizacji zamówienia.

Wpłata ta służy do zabezpieczenia interesów obu stron umowy, na podstawie której wykonywany jest przedmiot.

Szczegóły zamówienia indywidualnego uzgadniane będą drogą mailową lub telefonicznie.

Wysokość wpłaty i warunki realizacji umowy ustala Sprzedawca .

Realizacja produktu ( biżuterii ) o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, będzie dokonywana w sposób każdorazowo z nim ustalany i po uzyskaniu przez niego akceptacji tychże warunków.

W przypadku ZAMÓWIEŃ INDYWIDUALNYCH prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje.

VIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm), Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji, ułatwienia złożenia kolejnych zamówień oraz w celach marketingowych. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Męska Rzecz Jacek Krzeszewski ul.Żwirki 8, 95-015 Głowno NIP 733 100 72 93, która przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną – wyłącznie w celu właściwego wykonania usługi oraz w celu dokonania rejestracji użytkownika.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Firma Męska Rzecz Jacek Krzeszewski używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści sklepu  do zainteresowań użytkownika.

IX OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Zawartość strony internetowej angelkrzeszewski.com jest chroniona prawami autorskimi. Treści oraz zdjęcia i grafiki publikowane przez jej autorów stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach podległych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie.

Podstawą do egzekwowania roszczeń za bezprawne wykorzystanie materiałów w całości lub w części są ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r , oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02.09.2017. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na angelkrzeszewski.com

Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisom prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

PLN Złoty polski
EUR Euro